ساخت کارخانه

ساخت و احداث و راه اندازی کارخانه تولیدی  من بعد از اینکه طرح تولید خود را انتخاب کردید و به کمک یک شرکت مشاور طرح توجیهی فنی و اقتصادی آن نگارش شد، مستلزم مراحل زیر می باشد:

خرید زمین مناسب در شهرک های صنعتی:

شما مجاز نیستید که کارخانه خود را در هر محلی، حتی در صورت خارج از شهر بودن آن محل، تاسیس نمایید و در واقع تنها محل های مجاز جهت ساخت و تاسیس کارخانه همان شهرک های صنعتی می باشد که متولی واگذاری آنها شرکت شهرک های هر استان می باشد؛ در اصفهان شرکت شهرک های استان اصفهان مامور ارائه این قسم زمین ها می باشد.

ساخت سوله ها و سالن های تولید:

پس از خرید زمین مورد نظر در یکی از شهرک های صنعتی مجاز احداث و ساخت و ساز ابنیه مورد نظر که غالبا به شکل سوله و سالن می باشد، شروع می شود، البته هرگونه ساخت و سازی باید مطالبق ضوابط نظام مهندسی استان و مطابق نقشه های تایید شده باشد.

تهیه نقشه سوله و سالن های مورد نظر چناچه تحت نظر یک شرکت مشاور با تجربه باشد، می تواند به همراه سبک سازی های لازم بوده و عاری از هرگونه بار مرده و اضافه ای باشد که تنها هزینه صاحب کارخانه را افزایش می دهد. (طراحی پلان کارخانه و نقشه و محاسبه سوله)

تهیه خط تولید و ماشین آلات مورد نظر:

مرحله بعد ساخت و احداث و راه اندازی کارخانه تولیدی تهیه ماشین آلات و خطوط تولید می باشد؛ علی القاعده کارخانه جایی است که قرار است در آن تولید انجام شود و این تولید چه صنعتی باشد و چه نباشد نیازمند خط تولید مورد نظر است. این قسم ماشین آلات و خطوط تولید اگر سازنده داخلی داشته باشد که از داخل تهیه شده و در غیر این صورت از خارج وارد می شود.

تهیه مواد اولیه کارخانه تولیدی – صنعتی:

پس از خاتمه مرحله تهیه ماشین آلات و خط تولید کارخانه نوبت به تهیه مواد اولیه می رسد.  مواد اولیه، خوراک تولید می باشد و هزینه تهیه آن بر روی قیمت کلی تولید و در نتیجه سود آوری تاثیر به سزایی دارد.

ساخت کارخانه تولیدی با تولید سود آور:

سود آور بودن تولیدی که قرار است در کارخانه ای که احداث شده،  انجام شود بستگی به طرح اولیه تولید نو بودن طرح،  غیر اشباع بودن و نحوه بازاریابی و فروش آن دارد؛ پس اگر می خواهید تسود ولید شما در کارخانه ای که تاسیس می کنید حداکثر باشد؛ مشاوره قبل راه اندازی کارخانه را فرموش نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *